رنگ

در اين كتاب، كوشش شده است با زباني ساده و تصويري، رنگها با كودكان سخن گويند و آنان را به دنياي وسيع خود راهنمايي كنند.

گروه سنی: 
موضوع کتاب: 
سال تولید: 
قیمت: 
3,800ریال
كار: 
محمدرضا دادگر، نازيتا اربابيان
قطع کتاب: 
٢٢×٢٢ سانتی متر
تاریخ چاپ اول: 
١٣٦٨
نوبت چاپ دوم: 
1382
شمارگان چاپ: 
٥٧٠٠٠ نسخه
تعداد صفحات: 
٢٨ صفحه
شماره ديوئی: 
ر 151 د 752
فراکد: 
شابک: 
8886432964