سيب و كرم

با بزرگ شدن سيب، تخم كرم هم كه درون سيب گذاشته شده، بزرگ مي شود. وقتي سيب سرخ و رسيده شد، كرم از تخم خارج مي شود و از داخل، سيب شيرين را مي خورد تا بزرگتر شود. آنگاه از سيب بيرون مي آيد و. به نظر شما، اين كرم شكمو در بهار تبديل به چه مي شود؟
كتاب،‌ با تصاوير متناسب و زيبا، چرخه زندگي پروانه پيله را نشان مي دهد.

موضوع کتاب: 
سال تولید: 
قیمت: 
310ریال
متن راهنما: 
سرور پوریا
تصویرگر: 
ایلا ماری
قطع کتاب: 
٢٢×٢٢ سانتی متر
تاریخ چاپ اول: 
١٣٦٤
نوبت چاپ: 
دوم - ١٣٧٠
شمارگان چاپ: 
٧٠٠٠٠ نسخه
تعداد صفحات: 
٤٤ صفحه
فراکد: 
شابک: 
س١٣٧م٦٤٣دا