شگفتيهاي طبيعت

طبيعت پر از رمز و راز و شگفتي است. راز بقاي بسياري ازجانوران در همين شگفتيهاي طبيعت نهقته است.
در اين كتاب، به كمك تصاوير زيبا، گوشه اي از اين شگفتيها ارائه شده است.

موضوع کتاب: 
سال تولید: 
قیمت: 
14,000ریال
مترجم: 
عبدالوحید ایزدپناه
تصویرگر: 
والتر لینسن مایر
قطع کتاب: 
٢٢×٢٢ سانتی متر
تاریخ چاپ اول: 
١٣٦٤
نوبت چاپ: 
هفتم - ١٣٨١
شمارگان چاپ: 
١٧٠٠٠٠ نسخه
تعداد صفحات: 
٣٦ صفحه
شماره ديوئی: 
ش ١٩٦ م ٥٩١
فراکد: 
شابک: 
٩٦٤٤٣٢٣٧٨٥