افسانه روباه حيله گر

روباهي بود كه مثل همه روباهها پوزه اش باريك بود و دمش دراز، بدجنس و حقه باز و تنبل. صبح تا شب در خانه اش يا چرت مي زد يا نقشه مي كشيد كه چطور سر اين و آن كلاه بگذارد. در همسايگي روباه، ‌خرچنگ و لاك پشتي خانه داشتند كه ساده و مهربان بوده، با هم كار مي كردند و كاري هم به كسي نداشتند. روزي موقع درو كردن گندمها، روباه حقه اي سوار كرد و خواست تا حاصل زحمت لاك پشت و خرچنگ را از دست آنها بربايد… .

گروه سنی: 
موضوع کتاب: 
سال تولید: 
نویسنده: 
قیمت: 
8,000ریال
به روايت: 
محمدرضا شمس
تصویرگر: 
فیروزه گل محمدی
قطع کتاب: 
٢١×٢٥ سانتی متر
تاریخ چاپ اول: 
١٣٧٣
نوبت چاپ سوم: 
1386
شمارگان چاپ: 
70000 نسخه
تعداد صفحات: 
٢٤ صفحه
شماره ديوئی: 
398 / 2 الف 641 ش
فراکد: 
شابک: 
2021432964