آفتاب شادی

وقتي شادي تنها بود و از ورق زدن كتابها و نقاشي كردن خسته مي شد، جلو آينه مي رفت و با خودش حرف مي زد. آن وقت از پشت پنجره كبوترها را صدا مي زد تا بيايند و با او بازي كنند، اما كبوترها شادي را نمي ديدند و به راه خود مي رفتند. يك روز شادي به توصيه‌ عروسكش به سراغ آفتاب رفت و با او شروع به بازي كرد. وقتي پس از مدتي آفتاب خواست به آسمان برگردد، شادي اجازه نداد و… .

گروه سنی: 
موضوع کتاب: 
سال تولید: 
نویسنده: 
قیمت: 
1,700ریال
تصویرگر: 
بهراد امین سلماسی
قطع کتاب: 
٢٢×٢٢ سانتی متر
تاریخ چاپ اول: 
١٣٧٣
نوبت چاپ دوم: 
1377
شمارگان چاپ: 
٥٠٠٠٠ نسخه
تعداد صفحات: 
٢٠ صفحه
شماره ديوئی: 
آ 177 ق 130 دا
فراکد: 
شابک: 
0117432964