ماهی سرخ شده

اردك ماهي خال خالي دلش براي دريا تنگ شده بود. ياد روزهايي افتاد كه با دوستانش زير سقف پهناور آبي زندگي مي كردند. يادش آمد كه او را همراه اردك ماهيهاي ديگري صيد كرده و در يك بشكه كهنه ريخته بودند. سپس آنها را در يك سفر طولاني با قطار از ساحل به شهر آورده بودند. يك روز هم در بساط يك ماهي فروش شهري بود تا اينكه يك خانم خانه دار او را خريد و به خانه برد و براي ناهار شوهرش سرخ كرد و در ظرف گذاشت. ماهي از گربه اي كه منتظر بود سهمي از گوشتش به او برسد خواهش كرد كه او را به دريا ببرد و در عوض، گوشت گونه هايش را بخورد. گربه پذيرفت، اما پس از خوردن گوشت گونه هاي ماهي، او را روي يك پل رها كرد و به خانه برگشت. همين كار را موش و سگ و كلاغ هم با ماهي كردند و تمام گوشت تن ماهي را خوردند تا اينكه ماهي به يك ستون از مورچه ها برخورد كرد و… .

گروه سنی: 
موضوع کتاب: 
سال تولید: 
نویسنده: 
قیمت: 
4,500ریال
مترجم: 
سیروس طاهباز
تصویرگر: 
ایشیکاوا یوکو
قطع کتاب: 
١٤×٢١ سانتی متر
تاریخ چاپ اول: 
١٣٧٣
شمارگان چاپ: 
٣٠٠٠٠ نسخه
تعداد صفحات: 
٤٤ صفحه
فراکد: 
شابک: 
398/20952م931هـ