قصه گل بو و گل رو

دختري بود به اسم گل بو و دختري هم بود به اسم گل رو. آنها با هم همسايه بودند. يك روز كه با هم بازي مي كردند، گل رو متوجه شد كه دستهاي گل بو خيلي بوي عطر مي دهد. چندبار دستهاي او را بو كرد و آنگاه اشك در چشمهايش جمع شد و بازي آنها به هم خورد. وقتي گل بو دليل گرية‌ دوستش را پرسيد، گل رو به او گفت كه دلش مي خواهد عطر دستهاي دوستش را داشته باشد و از دوستش خواست كه دستهايشان را با هم عوض كنند!
داستان زيباي كتاب با تصاوير شاد و زيبايي نيز همراه شده است.

گروه سنی: 
موضوع کتاب: 
سال تولید: 
قیمت: 
3,400ریال
تصویرگر: 
لیلا درخشانی
قطع کتاب: 
٢٢×٢٢ سانتی متر
تاریخ چاپ اول: 
١٣٧٣
نوبت چاپ سوم: 
1382
شمارگان چاپ: 
٥٥٠٠٠ نسخه
تعداد صفحات: 
٢٠ صفحه
شماره ديوئی: 
ق 85 ی 300 دا
فراکد: 
شابک: 
3284432964