عروسكهای ابری

آيا دوست داري در خواب يا بيداري يك جعبه پر از عروسك هديه بگيري يا به كسي هديه بدهي؟ اگر دوست داري، پس دست به كار شو و با كمي نقاشي و تمرين و حوصله سعي كن اين هنر قشنگ را ياد بگيري. البته قبلا مواد لازم را فراهم كن و به شيوه هاي معرفي شده در اين كتاب توجه كن.

گروه سنی: 
موضوع کتاب: 
سال تولید: 
نویسنده: 
قیمت: 
5,500ریال
کار: 
فرزانه بابایی
قطع کتاب: 
١٥×١٥ سانتی متر
تاریخ چاپ اول: 
١٣٧٣
نوبت چاپ چهارم: 
1385
شمارگان چاپ: 
65000 نسخه
تعداد صفحات: 
٣٢ صفحه
شماره ديوئی: 
745 / 5 ع 118 ب
فراکد: 
شابک: 
9992432964