چه اسم قشنگي، ستاره!

ننه نرگس در خانه ‌كوچك خود زندگي مي كرد. شبها به آسمان پر ستاره نگاه مي كرد و به آنها مي گفت: خانم خانمها! نقره نشانها! قل و قل و قل بياييد پايين، از آن بالاها! دل من آب شد،‌ اينقدر مرا نكنيد تماشا! اما ستاره ها همان طور ننه نرگس را تماشا مي كردند و هيچ كدام از آنها پايين نمي آمدند. يك شب، ننه نرگس زود به رختخواب رفت و يادش رفت جارو و خاك انداز را به پستو ببرد. جارو و خاك انداز كه از آن همه روشنايي در حياط نمي توانستند بخوابند، تصميم گرفتند به آسمان رفته و شيشه خرده هاي روشن آن را جارو كنند....

گروه سنی: 
موضوع کتاب: 
سال تولید: 
قیمت: 
2,900ریال
تصویرگر: 
نرگس خادمی
قطع کتاب: 
٢٢×٢٢ سانتی متر
تاریخ چاپ اول: 
١٣٧٣
نوبت چاپ سوم: 
1381
شمارگان چاپ: 
٨٥٠٠٠ نسخه
تعداد صفحات: 
٢٠ صفحه
شماره ديوئی: 
چ 85 ی 130 دا
فراکد: 
شابک: 
0148432964