ابر

در آسمان آبي، تكه ابري بود كه خيلي دلش مي خواست ببارد، اما نه در دريا، بلكه در جايي كه آب كم باشد. همراه باد راه افتاد و سفر خود را آغاز كرد. ولي هر جا كه مي رسيد، كسي دوست نداشت باران ببارد. ابر غمگين شد و شروع به گريه كرد و… .
كتاب مجموعه دو داستان جالب است، به همراه تصاويري متناسب و زيبا.

گروه سنی: 
موضوع کتاب: 
سال تولید: 
نویسنده: 
قیمت: 
4,000ریال
تصویرگر: 
منوچهر عبداله زاده
قطع کتاب: 
١٥×١٥ سانتی متر
تاریخ چاپ اول: 
١٣٧٣
نوبت چاپ سوم: 
1386
شمارگان چاپ: 
65000 نسخه
تعداد صفحات: 
٢٤ صفحه
شماره ديوئی: 
الف 298 س 130 دا
فراکد: 
شابک: 
8340432964