كاغذ و برش (5)

با كاغذ و تا كردن و برش مي توانيد هر شكلي را كه در قالب مربع، مستطيل، يا مثلث است، تكثير كنيد. اين كتاب شامل نمونه هايي از تكثير ٤ تايي تا ٣٢ تايي است. دقت كنيد كه هر چه تعداد شكلهاي تكثير شده بيشتر باشد، از كاغذ بزرگتر و نازكتري استفاده شود. با چسباندن نمونه ها بر روي كاغذهاي رنگي مي توانيد به آنها تنوع رنگي بيشتري بدهيد. مواد لازمي كه در كتاب معرفي شده است، به كمك نمونه هاي مختلف و تصاوير متناسب ارائه شده،‌ مقدمه خوبي براي ورود شما در اين زمينه است.

گروه سنی: 
موضوع کتاب: 
سال تولید: 
نویسنده: 
قیمت: 
5,700ریال
طرح و اجرا: 
فرشید کلانتری
زيرنظر: 
مركز سرگرميهاي سازنده
قطع کتاب: 
٢٢×٢٢ سانتی متر
تاریخ چاپ اول: 
١٣٧٣
نوبت چاپ سوم: 
1382
شمارگان چاپ: 
٤٠٠٠٠ نسخه
تعداد صفحات: 
٣٢ صفحه
شماره ديوئی: 
745 / 54 ک 868 ط
فراکد: 
شابک: 
2391432964