دانه نی

يك روز در جنگلي سرسبز، باد تندي كه از سرزمينهاي دور مي آمد، با خود يك تخم ني آورد و آن را در دشت نزديك جنگل نشاند و خاك هم روي آن را پوشاند. دانه ني در زير خاك سبز شد و سر از زمين درآورد. هر روز بلندتر شد و قشنگتر. تنها باد بود كه سر او را خم مي كرد. مدتي بعد در پاييز، بادي سهمگين شاخه ني را از ريشه درآورد و دانه هايش را در اطراف پراكند و از آن پس، همه جا خاموشي بود و سكوت. اما آيا اين پايان زندگي دشت بود؟ تصاوير زيباي كتاب نيز بازگوي تكرار رويش هستي در فصلهاي متناوب زندگي است.

گروه سنی: 
موضوع کتاب: 
سال تولید: 
نویسنده: 
قیمت: 
17,000ریال
طراح قصه: 
بهرام خائف
تصویرگر: 
بهرام خائف
قطع کتاب: 
٢٢×٢٢ سانتی متر
تاریخ چاپ اول: 
١٣٧٣
نوبت چاپ دوم: 
1379
شمارگان چاپ: 
٥٠٠٠٠ نسخه
تعداد صفحات: 
٢٤ صفحه
شماره ديوئی: 
د 297 خ 580 دا
فراکد: 
شابک: 
7363432964