برنجك

در بهار كه پرنده ها مي خواندند و كشاورزان كار مي كردند و هوا پر از بوي گياهان تر و تازه بود، دل برنجك پر از غصه شده بود،‌ چرا كه مي ديد تمام دوستانش سبز شده اند و او هنوز برنجي در پوست است. او غصه‌ خود را با هر كسي مي گفت، اما هيچ كس نتوانست به او كمك كند. تا اينكه نسيمي كه از آنجا مي گذشت او را ديد و حرفهاي او را شنيد. آنگاه… .

گروه سنی: 
موضوع کتاب: 
سال تولید: 
قیمت: 
1,400ریال
تصویرگر: 
پری بیانی
قطع کتاب: 
٢٢×٢٢ سانتی متر
تاریخ چاپ اول: 
١٣٧٣
نوبت چاپ دوم: 
1376
شمارگان چاپ: 
٧٠٠٠٠ نسخه
تعداد صفحات: 
٢٠ صفحه
شماره ديوئی: 
ب 524 ج 130 دا
فراکد: 
شابک: 
8094432964