يك تكه بال صورتی

يك تكه بال صورتي، افتاده لاي غنچه ها. اين بال يك پروانه است،‌ با خالهاي صورتي، افتاده در يك بوته زار. پروانه قشنگ ما، در جستجوي بالش است،… .
كتاب مجموعه اشعاري است در مورد شكوفه و درخت و جنگل، از ماهي و ستاره و پروانه و...با زباني ساده و روان، همراه با تصاويري شاد و زيبا.

گروه سنی: 
موضوع کتاب: 
سال تولید: 
قیمت: 
2,200ریال
شاعر: 
صفورا نیری (شيرازي)
تصویرگر: 
نیلوفر میرمحمدی
قطع کتاب: 
٢١×٢٥ سانتی متر
تاریخ چاپ اول: 
١٣٧٢
نوبت چاپ دوم: 
1379
شمارگان چاپ: 
٥٥٠٠٠ نسخه
تعداد صفحات: 
٣٦ صفحه
شماره ديوئی: 
ی 895 ن 62 / 1 فا 8
فراکد: 
شابک: 
0330432964