پيراهن بی بی نازنين

بي بي نازنين مهربان چند تا مرغ داشت كه هر روز براي او تخم مي گذاشتند. يك روز كه براي فروش تخم مرغها به بازار رفته بود چشمش به يك پارچه قشنگ افتاد و پارچه را خريد. وقتي به خانه رسيد از آن يك پيراهن دوخت و آن را پوشيد. يك روز كه پيراهنش را شسته بود و روي بند آويزان كرده بود، باد تندي وزيد و پيراهن را با خودش به جنگل برد. بي بي نازنين به دنبال پيراهنش به جنگل رفت و… .

گروه سنی: 
موضوع کتاب: 
سال تولید: 
نویسنده: 
قیمت: 
3,000ریال
تصویرگر: 
زهره پریرخ
قطع کتاب: 
٢١×٢٥ سانتی متر
تاریخ چاپ اول: 
١٣٧٢
نوبت چاپ سوم: 
1382
شمارگان چاپ: 
٧٥٠٠٠ نسخه
تعداد صفحات: 
٢٠ صفحه
شماره ديوئی: 
پ 423 پ 130 دا
فراکد: 
شابک: 
5137432964