مردي كه فكر نمي كرد!

در روستايي، مردي زندگي مي كرد كه عادت داشت فقط به حرف ديگران گوش دهد و كارهايي را كه آنها مي گفتند انجام دهد. روزي يكي ازاهالي روستا از شهر و زندگي شهريها براي آن مرد گفت و او فورا تصميم گرفت به شهر برود و مثل آنها زندگي كند. روز بعد، خودش سوار بر الاغ، به همراه زنش كه پياده راه مي رفت، از روستا به طرف شهر راه افتادند. در راه به هر كس مي رسيد، حرف او را گوش مي كرد و به آن عمل مي كرد تا سرانجام به جايي رسيد كه الاغ را هم بر دوش گرفت. با اين وصف، آيا توانست به شهر برسد؟

گروه سنی: 
موضوع کتاب: 
سال تولید: 
نویسنده: 
قیمت: 
280ریال
بازنوشته: 
مسعود عاشوری
تصویرگر: 
آلن بایاش
قطع کتاب: 
٢٢×٢٢ سانتی متر
تاریخ چاپ اول: 
١٣٧١
شمارگان چاپ: 
٤٠٠٠٠ نسخه
تعداد صفحات: 
٢٨ صفحه
فراکد: 
شابک: 
م183ع2/398