خاله ستاره و بزغاله

آتشپاره، بزغاله شلوغ و حرف گوش نكن، همه جا مي رفت و به همه جا سر مي كشيد. تنها جايي كه نمي رفت، آسمان بود. نه به حرف مادرش گوش مي داد و نه به حرف چوپان. عاشق ستاره ها بود و همين عشق هم آخر كار دستش داد و شكار خاله گرگه شد. اما با آنچه از حرفهاي مادرش به يادش مانده بود سعي كرد نقشه اي بكشد و خود را نجات دهد.
كتاب مجموعه چند داستان سرگرم كننده است، به همراه تصاويري زيبا.

گروه سنی: 
موضوع کتاب: 
سال تولید: 
نویسنده: 
قیمت: 
8,500ریال
تصویرگر: 
امیرعلی باروتیان
قطع کتاب: 
٢٢×٢٢ سانتی متر
تاریخ چاپ اول: 
١٣٧١
نوبت چاپ دوم: 
1378
شمارگان چاپ: 
٦٠٠٠٠ نسخه
تعداد صفحات: 
٢٤ صفحه
شماره ديوئی: 
خ 352 م 590 دا
فراکد: 
شابک: 
9250432964