چوب در چوب (1)

بازيها انواع مختلفي دارند. بعضي از آنها فقط ما را سرگرم كرده و بعضي از آنها مي توانند منجر به كسب مهارتهايي در زندگي شوند. ساختن انواع اسباب بازي هم دستهاي ما را ماهرمي سازد و هم فكر و هوش ما را افزايش مي دهد.
كتاب حاضر آموزش يكي از اين بازيهاست كه حاصل آن توانايي ساختن انواع اسباب بازيهاي چوبي است.

گروه سنی: 
موضوع کتاب: 
سال تولید: 
نویسنده: 
قیمت: 
180ریال
طراح و نمونه ساز: 
رضا اكرمي
عكاس: 
مهدی سماکار
طرح روی جلد: 
مهشید مهاجر
قطع کتاب: 
٢١×٢٤ سانتی متر
تاریخ چاپ اول: 
١٣٧٠
شمارگان چاپ: 
٤٠٠٠٠ نسخه
تعداد صفحات: 
٢٠ صفحه
فراکد: 
شابک: 
چ691الف51/745