قصه كوچك بزرگترين سيب دنيا

آن روز صبح بهاري، درختهاي سيب خوابهاي خود را براي يكديگر تعريف مي كردند و از شكوفه هاي فراوان، سيبهاي درشت و رنگارنگ و... كه در خواب مي ديدند سخن مي گفتند. نوبت كه به درخت جوان و كوچك رسيد، خواب عجيبي تعريف كرد؛ خوابي كه باعث نابودي همه شكوفه ها و درختها مي شد و… .

گروه سنی: 
موضوع کتاب: 
سال تولید: 
قیمت: 
2,000ریال
تصویرگر: 
ابوالفضل همتی آهویی
قطع کتاب: 
٢١×٢٤ سانتی متر
تاریخ چاپ اول: 
١٣٧٠
نوبت چاپ سوم: 
1378
شمارگان چاپ: 
١٠٠٠٠٠ نسخه
تعداد صفحات: 
٢٠ صفحه
شماره ديوئی: 
ق 529 م 130 دا
فراکد: 
شابک: 
5283432964