يك سبد سيب، لانه اي براي دم سياه

خارپشت كوچولو يك سبد سيب جمع كرده بود، اما باز هم غمگين بود. آخه او نمي توانست سيبها را بشمارد. بالاخره، آنها را برداشت و به طرف لانه اش به راه افتاد. در طول راه، به كلاغ و قورباغه و سنجاب برخورد كرد و آنها هركدام به شيوه اي متفاوت سيبها را شمردند تا اينكه به لاك پشت رسيد و… .
كتاب، مجموعة دو داستان كوتاه است، همراه با تصاويري متناسب و زيبا.

گروه سنی: 
موضوع کتاب: 
سال تولید: 
نویسنده: 
قیمت: 
7,000ریال
تصویرگر: 
امیرعلی باروتیان
قطع کتاب: 
٢٢×٢٢ سانتی متر
تاریخ چاپ اول: 
١٣٧٠
نوبت چاپ سوم: 
1386
شمارگان چاپ: 
75000 نسخه
تعداد صفحات: 
٢٠ صفحه
شماره ديوئی: 
ی 641 ش 590 دا
فراکد: 
شابک: 
7329432964