قصه قمری و هيزم شكن فقير(بر اساس: حكايتی ازبرادران گريم)

هيزم شكن فقيري با زنش در كلبه كوچكي زندگي مي كرد. روزي يك قمري به او گفت: اگر از شكار آنها دست بردارد، آرزويش را برآورده خواهد ساخت. آرزوها ادامه يافت ولي هيزم شكن هر روز غمگين تر و حريص تر مي شد تا اينكه… .

گروه سنی: 
موضوع کتاب: 
سال تولید: 
نویسنده: 
قیمت: 
3,000ریال
مترجم: 
شراره وظیفه شناس
تصویرگر: 
ماکس ولتریژ
قطع کتاب: 
١١×١٦ سانتی متر
تاریخ چاپ اول: 
١٣٧٠
نوبت چاپ چهارم: 
1385
شمارگان چاپ: 
100000 نسخه
تعداد صفحات: 
٢٠ صفحه
شماره ديوئی: 
ق 718 و 2 / 398
فراکد: 
شابک: 
964432109X