موضوع کتاب: 
سال تولید: 
قیمت: 
5,300ریال
طراح قصه: 
جمشيد عظيمي نژاد
بازنوشته: 
محمود مشرف آزاد تهرانی (م.آزاد)
تصویرگر: 
محمدرضا دادگر
قطع کتاب: 
٢٤×٢٤ سانتی متر
تاریخ چاپ اول: 
١٣٦٥
نوبت چاپ: 
پنجم - ١٣٨١
شمارگان چاپ: 
١٢٠٠٠٠ نسخه
تعداد صفحات: 
٢٨ صفحه
شماره ديوئی: 
ي ٥٧١ م ١/٦٢ فا ٨
فراکد: 
شابک: 
٩٦٤٤٣٢٨٩٧٣