در انتظار باران

”تنگو” باور نمي كرد روزي بتواند دريا را ببيند. پدرش به او گفته بود دريا صدها مايل با آنها فاصله دارد و بليت قطار هم گران است. اما او مي دانست كه كتاب معجزه مي كند؛ مي دانست كتاب كوچك است، ولي مي توانست آن را در دست بگيرد و از درون آن به دريا و كوههاي بلند دست يابد. با كتاب مي توانست بفهمد مردم كشورهاي آن سوي دريا چگونه زندگي مي كنند، خانه هايشان چه شكلي است و اينكه آيا در آنجا هم رنگ پوست معيار برخورداري يا محروميت از حقوق انساني و اجتماعي است.
”در انتظار باران” داستان نوجوان سياه پوستي است كه در تلاش براي غلبه بر پديده شوم ”تبعيض نژادي” كه بر كشورش سايه افكنده بود، به جاي در دست گرفتن تفنگ و كشتن طرف مقابل، راه تحصيل و پيشرفت را انتخاب مي كند و در حوادث مختلف زندگي، ايمانش به باران بيشتر از صاعقه و آتش است.

گروه سنی: 
موضوع کتاب: 
سال تولید: 
نویسنده: 
قیمت: 
23,000ریال
مترجم: 
پروین جلوه نژاد
قطع کتاب: 
١٦×٢٢ سانتی متر
تاریخ چاپ اول: 
١٣٨٢
شمارگان چاپ: 
٣٠٠٠ نسخه
تعداد صفحات: 
٢٧٦ صفحه
شماره ديوئی: 
د ٧٦٢ گ ٩١٤ / ٨١٣
فراکد: 
شابک: 
4471432964