ترك تحصيل

وقتي مشكلات اقتصادي گريبانگير خانواده اي مي شود، بچه ها بيش از همه آسيب مي بينند و جدا از هدر رفتن بسياري از استعدادهاي آنان، سرنوشت تحصيلي آنها هم به خطر مي افتد. در چنين شرايطي، اگر كودك مجبور باشد با نامادري يا ناپدري هم زندگي كند، مشكلات و آسيبها دو چندان مي شود.
كتاب حاضر، داستان پسركي با استعداد و موفق است كه در شرايطي مجبور به ترك تحصيل مي شود و... .

گروه سنی: 
موضوع کتاب: 
سال تولید: 
قیمت: 
6,000ریال
طرح روی جلد: 
مریم رحمتی اوینی
قطع کتاب: 
١٤×٢١ سانتی متر
تاریخ چاپ اول: 
١٣٧٢
نوبت چاپ سوم: 
1386
شمارگان چاپ: 
45000 نسخه
تعداد صفحات: 
٧٦ صفحه
فراکد: 
شابک: 
5073432964