نذر

همه مي دانستند كه خانم سادات شب تاسوعا آش نذري دارد و از غروب آفتاب كه مي شد چشم به راه بودند. در اين ميان، مهدي هم توانست يك كاسه آش نذري براي بي بي خانم ببرد. بي بي خانم كه مريض و در رختخواب بود از مهدي تشكر كرد و دعا كرد نذر خانم سادات برآورده شود. مهدي كه معناي نذر را نمي دانست از بي بي خانم پرسيد و وقتي معناي آن را فهميد او هم نذر كرد كه ... .

گروه سنی: 
موضوع کتاب: 
سال تولید: 
قیمت: 
360ریال
تصویرگر: 
مهین جواهریان
قطع کتاب: 
٢٢×٢٥ سانتی متر
تاریخ چاپ اول: 
١٣٧٢
شمارگان چاپ: 
٤٠٠٠٠ نسخه
تعداد صفحات: 
١٦ صفحه
فراکد: 
شابک: 
ن222ک300دا