بشنو از ني

روزگاري، پادشاهي بود ظالم كه بر سرزمينهاي بسياري فرمان مي راند و نقش خود را همه جا در سرزمين خود كنده بود و مردم با وحشت از جلو اين نقشها مي گذشتند و مواظب بودند كه در پيش نقشها، سخني نگويند. در آن سرزمين، چوپاني بود آزاد كه علي نام داشت. او نه ماليات مي داد، نه از شاه مي ترسيد و نه از سربازان او، و مي گفت: نقشها فقط نقش اند. اين خائنها هستند كه به جاي نقشها مي شنوند و مي بينند. چوپان علي همه زندگي خود و همه رنجهاي اجدادش را در ني مي دميد و سربازان شاه با وحشت مي ديدند كه آواي ني چوپان، نقشهاي روي درها و ديوارها را پاك مي كرد. سرانجام، سربازان شاه علي چوپان را دستگير كرده و... .

موضوع کتاب: 
سال تولید: 
قیمت: 
14,000ریال
تصویرگر: 
طالقاني
قطع کتاب: 
٢٢×٢٢ سانتی متر
تاریخ چاپ اول: 
١٣٦١
نوبت چاپ: 
دهم - ١٣٧٧
شمارگان چاپ: 
٢٦٠٠٠٠ نسخه
تعداد صفحات: 
٣٦ صفحه
فراکد: 
شابک: 
ب٨٩٨ت٣٠٠دا