فهرست مقالات و نوشته هاي مربوط به كودكان و نوجوانان در مطبوعات ايران

كتاب حاضر حاصل تلاش ”كتابخانه مرجع” كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان است كه به منظور كمك به پژوهشگران، محققان، علاقه مندان و دست اندركاران مسائل كودكان و نوجوانان انتشار يافته است. مطالب كتاب دو حوزه ادبيات و مسائل دنياي كودكان و نوجوانان را در بر مي گيرد و شامل دو بخش اصلي است:
١- مقالات درباره كودكان و نوجوانان كه عمدتا جنبه تحقيقي دارند؛
٢- نوشته ها و مطالب گوناگون براي كودكان و نوجوانان كه شامل داستانها، اشعار، نامه ها و نوشته هاست.
هر يك ازدو بخش فوق به گروههاي فرعي تر تقسيم شده كه ريز موضوع آنها در ”فهرست تفصيلي” هر يك انعكاس يافته است. در پايان كتاب، ”فهرست راهنما"يي ضميمه شده است كه پژوهشگران و جويندگان براحتي مي توانند موضوع مورد علاقه خود را در رديفهاي الفبايي آن بيابند.

موضوع کتاب: 
سال تولید: 
قیمت: 
700ریال
تهيه و تظيم: 
کتابخانه مرجع کانون
قطع کتاب: 
١٦×٢٣ سانتی متر
تاریخ چاپ اول: 
١٣٦٤
شمارگان چاپ: 
١٠٠٠ نسخه
تعداد صفحات: 
٥٥٨ صفحه
فراکد: 
شابک: 
١٣ف٣٩١ح٣٤/٠١١م