كاغذ و تا (4)

”كاغذ و تا” نام يك سرگرمي است كه در آن تنها با ”تا“ كردن يك تكه كاغذ، بدون آنكه نياز به بريدن(مگر در بعضي موارد) و چسب زدن باشد، اشكال و اشياي مختلفي مي توان ساخت. اين فن ظاهرا اولين بار در سرزمين چين پديد آمد و در سرزمين ژاپن به اوج تكامل و زيبايي خود رسيد. اين فن اكنون يكي از سرگرميهاي رايج در بسياري از كشورهاست، چون هم آسان است، هم وسايل زيادي نمي خواهد و هم مي توان بسياري از اشيا،‌ پرندگان، حيوانات و حتي صورت انسان را بدين گونه ساخت.

موضوع کتاب: 
سال تولید: 
قیمت: 
50ریال
نگارش: 
مينا حکمي، سكينه ابراهيم، زهره طوسي
نمونه ساز: 
مينا حکمي، سكينه ابراهيم، زهره طوسي
طرح روی جلد: 
ابوالفضل همتی آهویی
عکاس: 
محسن حاج منوچهري
قطع کتاب: 
٢٢×٢٢ سانتی متر
تاریخ چاپ اول: 
١٣٦٣
شمارگان چاپ: 
٣٠٠٠٠ نسخه
تعداد صفحات: 
٢٦ صفحه
فراکد: 
شابک: 
ك٧٢٨ح٥٤/٧٤٥