كندوی شيشه ای

زنبور عسل به طور دسته جمعي زندگي مي كند و هر زنبور در داخل كندو وظيفه خاصي بر عهده دارد. اگر كندوي زنبورها از شيشه باشد،‌براحتي مي توانيد فعاليت آنها را در درون كندو مشاهده كنيد. در اين كتاب،‌ضمن آشنايي بيشتر با زندگي زنبورهاي عسل،‌طرز ساختن كندوي شيشه اي را فرا خواهيد گرفت و بدين وسيله، مي توانيد از نزديك شاهد زندگي و فعاليت شگفت انگيز آنها در درون كندو باشيد.

گروه سنی: 
موضوع کتاب: 
سال تولید: 
قیمت: 
200ریال
مؤلف و نمونه ساز: 
مليحه همداني زاده
عكاس: 
مهدي سماكار
طرح روی جلد: 
مهشید مهاجر
قطع کتاب: 
٢٤×١٦ سانتی متر
تاریخ چاپ اول: 
١٣٦٩
شمارگان چاپ: 
٢٠٠٠٠ نسخه
تعداد صفحات: 
٣٦ صفحه
فراکد: 
شابک: 
ک677هـ142/638