سرگرمی وتردستی(خطاهای تردستی رابه بازی تبديل كنيم)

خطاي بينايي وقتي است كه چيزي متفاوت از آنچه واقعا هست به نظر برسد. خطاهاي بينايي دلايل مختلفي دارند. بعضي از آنها به اين دليل پديد مي آيند كه ما در نگريستن به اشياي مختلف،‌از دو چشم استفاده مي كنيم. بعضي به اين دلايل رخ مي دهند كه به نظر مي رسد اشيا حركت مي كنند. بعضي نتيجه آن هستند كه ضمن نگريستن به اشيا، مغز ما چيزهاي ديگري را به ياد مي آورد. در اين كتاب، بر اساس دلايل گوناگون اين خطاها، مواردي ذكر شده است كه هم موجب افزايش دقت خوانندگان مي شود و هم بازيهاي سرگرم كننده اي براي آنها به وجود مي آورد.

گروه سنی: 
موضوع کتاب: 
سال تولید: 
نویسنده: 
قیمت: 
4,700ریال
مترجم: 
رباب فرهنگ
تصویرگر: 
جیمز میچلز
قطع کتاب: 
٢١×١٤ سانتی متر
تاریخ چاپ اول: 
١٣٧٣
نوبت چاپ سوم: 
1382
شمارگان چاپ: 
٤٥٠٠٠ نسخه
تعداد صفحات: 
١٤٠ صفحه
شماره ديوئی: 
س 33 چ 7 / 793
فراکد: 
شابک: 
6372432964