گلهای باغ خاطره

“گلهاي باغ خاطره“ مجموعه خاطراتي است از نزديكان و دوستداران حضرت امام خميني(ره)، از مراحل مختلف زندگي ايشان که شامل سالهاي جواني تا رحلت آيت الله بروجردي، ‌زمان و دوران تبعيد، خروج از عراق تا زمان خروج از پاريس، ورود به ايران و اقامت موقت در تهران، اقامت در قم و بازگشت از قم به تهران تا رحلت است.

گروه سنی: 
موضوع کتاب: 
سال تولید: 
نویسنده: 
قیمت: 
3,300ریال
تهيه كنندگان: 
فروغي، برادري، بزاز زاده، فتحيان، تاجديني
بازنويس: 
احمد گلزاری
طرح روی جلد: 
بهراد امین سلماسی
قطع کتاب: 
٢١×١٤ سانتی متر
تاریخ چاپ اول: 
١٣٧١
نوبت چاپ چهارم: 
1378
شمارگان چاپ: 
100000 نسخه
تعداد صفحات: 
١٥٢ صفحه
شماره ديوئی: 
گ 568 گ 0842 / 955
فراکد: 
شابک: 
7332432964