ديداري از جبهه عشق و خون

مدت کوتاهي پس از پيروزي انقلاب اسلامي، دشمنان منطقه اي و جهاني انقلاب، كه از ويژگيهاي الگوبخش آن به وحشت افتاده بودند، يكي از نادان ترين و خونريزترين شركاي خود را تجهيز و ترغيب كردند كه به جمهوري نوپاي اسلامي ايران حمله كند و درسي به مظلومان و محرومان ايران بدهد؛ تا درس عبرتي نيز براي ديگران شود. ولي كار برعكس شد و برخلاف پندار شريرانه دشمنان، شادابي و پويايي انقلاب افزونتر گشت و نسلي از جنگجويان در اين مرز و بوم ظهور كرد كه شايد از هيچ لحاظ به هيچ يك از ارتشهاي معاصر جهان شباهتي نداشت.
اين كتاب شرح و روايت نويسنده است كه همچون شاهدي بر رويدادهاي زمانه، در جبهه هاي جنگ حضور يافته و حماسه جاري در جبهه ها را مشاهده كرده است.

موضوع کتاب: 
سال تولید: 
قیمت: 
70ریال
طرح روی جلد: 
محمد رضا دادگر
قطع کتاب: 
٢١.٥×١٤ سانتی متر
تاریخ چاپ اول: 
١٣٦٢
نوبت چاپ: 
دوم _ ١٣٦٣
شمارگان چاپ: 
٦٠٠٠٠ نسخه
تعداد صفحات: 
١٢٦ صفحه
فراکد: 
شابک: 
د٩٦٧الف٣/٦٢فا٨