پله بازي

تاحالا پله بازي كرده ايد؟ يك روز از پدر و مادر و خواهرم خواستم كه به حياط بيايند و روي پله هاي حياط بازي كنيم. وقتي هركدام از ما روي پله نشستيم و شبيه يك قطار پله پله شده بوديم ناگهان گربه خانه هم آمد و گفت :"ميو!" يعني. من هم مي خوام بازي كنم!. اما پله ها تمام شده بود. با اين حال پدرم فكري كرد و گفت:... . در اين مجموعه، داستان فوق به همراه چند داستان ديگر به زبان ساده براي سرگرمي كودكان نوشته شده است.

گروه سنی: 
موضوع کتاب: 
سال تولید: 
نویسنده: 
قیمت: 
16,000ریال
تصویرگر: 
رضا لواسانی
قطع کتاب: 
٢٤×٢٤ سانتی متر
تاریخ چاپ اول: 
١٣٨٣
شمارگان چاپ: 
١٥٠٠٠ نسخه
تعداد صفحات: 
٣٢ صفحه
شماره ديوئی: 
پ ٣٧٨ ك ١٣٠ دا
فراکد: 
شابک: 
5010391964