كودكي در اردوگاه

كتاب حاضر مجموعه عكس‌هايي است از لحظات مختلف زندگي ‏كودكان فلسطيني در اردوگاه‌هاي اجباري در سرزمين ‏خودشان، اين مجموعه حاصل تلاش مشترك ياسمين عيد- صباغ و ‏سيمون لوريه است كه بر اساس علاقه مشتركشان به زندگي ‏و وضعيت فلسطيني‌ها صورت گرفته است. هر كدام از اين ‏عكس‌ها سندي است از تبعيد و اسارت يك ملت در سرزمين ‏خود. با اين حال، نگاه و نشاط اين كودكان در جستجوي ‏فضايي بسيار فراتر از مرز اردوگاه‌هاست.‏

گروه سنی: 
موضوع کتاب: 
سال تولید: 
قیمت: 
50,000ریال
طرح روی جلد: 
علي خوش‌جام
عكاس: 
سيمون لوريه، ياسمين عيد ـ صباغ
قطع کتاب: 
‏28×28‏ سانتی متر
تاريخ چاپ اول: 
‏1384‏
شمارگان چاپ: 
‏2000‏ نسخه
تعداد صفحات: 
‏60‏ صفحه
شماره ديوئي: 
‎779/995694‎ل‎ 741‎ک
فراکد: 
شابک: 
9643910776