دنياي شگفت‌انگيز كاغذ

شايد ريشه بازي با كاغذ نيز همچون بسياري از امور ‏ديگر در شرق باشد: در چين و ژاپن كه با كاغذ شكل‌هاي ‏مقدس يا خوش‌يمن مي‌ساختند و اين كار از آيين‌هاي خاص در ‏ميان اين مردم محسوب مي‌شد. اما بازي با كاغذ، آن‌گونه ‏كه در مجموعه حاضر مورد توجه است، ريشه در سال‌هاي ‏اول قرن بيستم دارد.‏
آنچه در نمونه‌هاي كاغذي مجموعه حاضر ارائه شده است، ‏سطوح گوناگون هندسي است كه براي تبديل شدن به فضاي ‏سه بعدي، نياز به يك بعد چهارم موقت، يعني زمان دارد ‏ـ مقصود حركت‌هايي مانند انتقال موازي بر سطح و چرخش ‏بر روي آن، «تا» زدن بر محور قرينگي يا تركيبي از ‏آنهاست. به اين ترتيب، با حركت‌هايي مشخص، شيئي شكل ‏مي‌گيرد كه نشانگر چيزي غير از خود اوست. اين كار كه ‏به افسون جادويي كوچك مي‌ماند فضايي جز زمان و ماده ‏به وجود مي‌آورد؛ فضايي كه تبلور خيال ماست، و شايد ‏روزي كساني آن را بسازند و ديگران نيز از آن بازديد ‏كنند.‏

گروه سنی: 
موضوع کتاب: 
سال تولید: 
نویسنده: 
قیمت: 
28,500ریال
نويسنده و طراح: 
رامين رازاني
مترجم: 
موگه رازاني
طرح روی جلد: 
شيده زوين
قطع کتاب: 
‏18×21‏ سانتی متر
تاريخ چاپ اول: 
‏1384‏
شمارگان چاپ: 
‏12000‏ نسخه
تعداد صفحات: 
‏72‏ صفحه
شماره ديوئي: 
‎745 / 54‎ر‎ 173‎د‎ ‎
فراکد: 
شابک: 
9643910091