جوجه كوچولو! تي‌تاپ، تي‌تاپ، بدو

هر روز صبح از مزرعه، جوجه كوچك ما، با برادر و با ماما، با خوردن دانه‌ها، مي‌رفتند سوي يك باغ، تا توي باغ بگردند، سر بزنند به هر جا، با خوردن دانه‌ها، حسابي بشن چاق چاق.
اما يه روز ناگهان، يك سگ بزرگ با واق‌واق، راه اونارو سد كرد، اونارو ناراحت كرد، اما جوجه كوچولو، اون سگ واق‌واقو را، به يك درخت محكم بست.
داستان جوجه كوچولوي شجاع نشان مي‌دهد كه قدرت فکر بزرگ‌تر از قدرت هيكل گنده و زور زياد است.

گروه سنی: 
موضوع کتاب: 
سال تولید: 
نویسنده: 
قیمت: 
25,000ریال
نويسنده: 
جورج شانون
تصويرگر: 
لورا درانزك
مترجم: 
مينا پورشعباني
قطع کتاب: 
24×24سانتي متر
تاريخ چاپ اول: 
1385
شمارگان چاپ: 
15000 نسخه
تعداد صفحات: 
32صفحه
شماره ديوئي: 
ا‎‎د‎ 636/5‎ش‎ 219‎ج
فراکد: 
شابک: 
9643911748