ماه تي‌تي، كلاه تي‌تي (بازي، شعر، نمايش)

بازي‌هاي نمايشي اين مجموعه تلفيقي از «بازي، شعر، نمايش» هستند كه با الهام از ترانه‌هاي موجود در ادبيات عاميانه و با موضوع طبیعت سروده شده‌اند .
كودكان با آثاري از اين دست احساس نزديكي بيشتري مي‌كنند و اين آثار آنها را در سرگرم شدن و يادگيري بهتر و بيشتر ياري مي‌كند.

گروه سنی: 
موضوع کتاب: 
سال تولید: 
قیمت: 
17,000ریال
شاعر: 
افسانه شعبان‌نژاد
تصويرگر: 
راشين خيريه
قطع کتاب: 
23×16سانتي متر
تاريخ چاپ اول: 
1385
شمارگان چاپ: 
5000 نسخه
تعداد صفحات: 
52صفحه
شماره ديوئي: 
‎8‎فا‎ 1/62‎ش‏‎ 511‎م
فراکد: 
شابک: 
9643911292