ترانه‌هاي ماماني (مجموعه ترانه‌هاي خانه)

ترانه‌هاي اين مجموعه به گونه‌اي بيان احساسات گرم و زيباي كودكان است كه به زبان شعر درآمده است. تصاوير زيباي كتاب نيز به دنياي تخيل كودكان بال و پر مي‌دهد.

گروه سنی: 
موضوع کتاب: 
سال تولید: 
قیمت: 
25,000ریال
شاعر: 
جعفر ابراهيمي، مصطفي رحماندوست، اسدالله شعباني، شكوه قاسم‌نيا، افسانه شعبان‌نژاد
طراح گرافيك: 
مهشيد مهاجر
تصويرگر: 
پونه اوشيدري، شيرين شيخي، پريسا كرمي، بدري دشت‌پور، فرزانه نجفي، سعيده زرندي، سودابه تقي‌زاده، شهره اميراحمدي، گلاله محمدي، ساويز سالاويان، حميدرضا اكرم
تاريخ چاپ اول: 
1386
شمارگان چاپ: 
20000 نسخه
قطع: 
26×21سانتی متر
تعداد صفحات: 
32 صفحه
شماره ديوئي: 
‎8 ‎فا‎ 1/62 ‎ت‎ 441‎
فراکد: 
شابک: 
9789643912963