حمزه پهلوان (ازمجموعه مرز پرگهر به زبان فارسي و گويش مازندراني)

روزگاري پهلواني بود به اسم حمزه كه آوازه نيرويش همه‌جا پيچيده بود و هر مرد زورمندي آرزو داشت با او كشتي گرفته و او را بر زمين بزند تا براي خودش نام و آوازه‌اي دست و پا كند، يك روز اين پهلوان به راه افتاد تا دنيا را بگردد و از اينجا بود كه ماجراهاي بسياري براي او پيش آمد.
«مجموعه مرز پرگهر» تلاشي است براي بازگويي داستان‌هاي مناطق گوناگون ايران، هم به زبان فارسي وهم به گويش ويژه هر منطقه، با تصاويري متناسب با طبيعت و فرهنگ آن منطقه، دست ‌اندركاران این مجموعه اميدوارند، به رغم كمبود منابع مكتوب و معتبر درباره صحت گويش‌هاي ايراني و ديگر كاستي‌ها، كوشش آنان موجب آشنايي هرچه بيشتر مردم با فرهنگ مناطق گوناگون اين سرزمين شود.

گروه سنی: 
موضوع کتاب: 
سال تولید: 
نویسنده: 
قیمت: 
20,000ریال
مدير پروژه: 
حميدرضا شاه‌آبادي
به روايت: 
اسدالله عمادي
برگردان: 
اسدالله عمادي
تصويرگر: 
رضا لواساني
مدير هنري و طراح گرافيك: 
بهزاد غريب‌پور
تاريخ چاپ اول: 
1386
شمارگان چاپ: 
5000 نسخه
قطع: 
29×22سانتی متر
تعداد صفحات: 
32 صفحه
شابک دوره ای: 
978 - 964 - 391 - 364 - 9
شماره ديوئي: 
‎398/2095522‎ع‎ 882 ‎پ
فراکد: 
شابک: 
9789643913618