عدسك (ازمجموعه مرز پرگهر به زبان فارسي و گويش سيستاني)

روزگاري پيرمرد و پيرزني زندگي مي‌كردند كه بچه نداشتند و آرزو داشتند خداوند به آنها بچه‌اي بدهد، حتي اگر اين بچه به اندازه يك عدس باشد. خداوند آرزوي آنها را برآورده كرد و يك روز آنها هم بچه‌دار شدند؛ يك بچه زبر و زرنگ، خوب و قوي مثل پلنگ. اين بچه ريزه ميزه كاري كرد كه مردهاي بزرگ هم نمي‌توانستند انجام دهند، يعني با حاكم در افتاد و هم حق پدرش را از حاكم گرفت و هم حق جانوران را. بخوانيد و ببينيد چگونه.
«مجموعه مرز پرگهر» تلاشي است براي بازگويي داستان‌هاي مناطق گوناگون ايران، هم به زبان فارسي و هم به گويش ويژه هر منطقه، با تصاويري متناسب با طبيعت و فرهنگ آن منطقه. دست اندركاران اين مجموعه اميدوارند، به رغم کمبود منابع مکتوب و معتبر دربارۀ صحت گویش های ایرانی و دیگر کاستی ها، كوشش آنان موجب آشنايي هرچه بيشتر مردم با فرهنگ مناطق گوناگون اين سرزمين شود.

گروه سنی: 
موضوع کتاب: 
سال تولید: 
قیمت: 
25,000ریال
مدير پروژه: 
حميدرضا شاه‌آبادي
به روايت: 
منوچهر كريم‌زاده
برگردان: 
زينب سنچولي
تصويرگر: 
نرگس محمدي
مدير هنري و طراح گرافيك: 
بهزاد غريب‌پور
تاريخ چاپ اول: 
1386
شمارگان چاپ: 
5000 نسخه
قطع: 
29×22سانتی متر
تعداد صفحات: 
32 صفحه
شابک دوره ای: 
978 - 964 - 391 - 364- 9
شماره ديوئي: 
‎398/209557‎ک‎ 499‎ع
فراکد: 
شابک: 
9789643913458