سفر بیداری

هدهد ناظر درگیری پرندگان برای به چنگ آوردن ‏طعمه است. گروهی از پرندگان همراه هدهد به سوی ‏نوایی كه آن ها را به نور فرا می‌خواند پرواز ‏می‌كنند.سیر این سفرطی هفت مرحله و در عین حال سیری است درونی.‏

موضوع کتاب: 
سال تولید: 
نویسنده: 
قیمت: 
0ریال
نوع: 
پویانمایی - کوتاه‏
قطع فيلم: 
‏35‏ میلی متری
مدت فیلم: 
‏21‏ دقيقه
تاريخ توليد: 
‏1383‏
كارگردان: 
مرتضی احدی
انیماتور: 
مرتضی احدی
نويسنده: 
مرتضی احدی
فیلم بردار: 
مرتضی احدی
تدوين گر: 
حسن حسندوست
موسیقی: 
عباس دبیر دانش
صداگذار: 
چنگیز صیاد
مدير توليد: 
محمد طلوع
مجری طرح: 
محمدرضا كریمی صارمی
فراکد: 
شابک: