راز آن درخت

مثنوی مولوی یکی از شاهکارهای گرانسنگ گنجینۀ زبان و ‏ادب فارسی است که قرن هاست جویندگان راستین رستگاری و ‏تشنگان دریای معرفت و حقیقت را راه نموده و سیراب ساخته ‏است. خیزابه های خروشان این دریای معرفت چنان است که ‏اکنون همه جویندگان و رهروان راه روشنایی و حقیقت را با ‏هر زبانی شیفتۀ خود ساخته و هر روز در جامۀ ترجمه ای نو ‏و به زبانی دیگر رهنمای گروه بسیاری از انسان ها می ‏گردد. داستان راز آن درخت یکی از داستان های شیرین و ‏آموزندۀ این کتاب بزرگ است که هم تأثیر دعا و راز و ‏نیاز به درگاه خداوندی را نشان می دهد و هم راه های ‏شگفت انگیز خداوند را در گرفتن انتقام از کسانی که خون ‏دیگران را به ناحق می ریزند باز می نماید.‏

گروه سنی: 
موضوع کتاب: 
سال تولید: 
قیمت: 
20,000ریال
نويسنده: 
مصطفی رحماندوست
دبیر مجموعه: 
افسانه شعبان نژاد
طراح گرافیک: 
مهران زمانی
تصويرگر: 
عطیه مرکزی
قطع کتاب: 
‏1386‏
تاريخ چاپ اول: 
‏5000 ‏ نسخه
شمارگان چاپ: 
‏32‏ صفحه
تعداد صفحات: 
‏‏978-964-391-321-2
شابک دوره ای: 
ر 392ر62/ 3فا8
فراکد: 
شابک: 
‏‎9789643913427‎