از آسمان حرف بزن (از مجموعۀ نگران پروانه‌ها)

كوچه‌ها خالي، راه‌ها بن‌بست، دشت‌ها خشك و زمين، منجلاب جهل و ناداني. آسمان مي‌شكفد، قطره‌اي نور فرو مي‌چكد و قلب غمگين زمين رويش نرگس و نيلوفر را باز به مرداب جهان مي‌بيند. آسمان باز سخن مي‌گويد و زمين مي‌شنود.
كتاب حاضر از مجموعۀ «نگران پروانه‌ها» روايتي است از گفتگوي آسمان و زمين.

گروه سنی: 
موضوع کتاب: 
سال تولید: 
نویسنده: 
قیمت: 
19,000ریال
نويسنده: 
فريبا كلهر
تصويرگر: 
علي هاشمي شهركي
مدير هنري: 
هدي حدادي، علي هاشمي شهركي
قطع کتاب: 
29×22 سانتی متر
تاريخ چاپ اول: 
1385
شمارگان چاپ: 
5000نسخه
تعداد صفحات: 
44 صفحه
شابک دوره ای: 
964-391-246-9
شماره ديوئي: 
الف657 ك934 /297 دا
فراکد: 
شابک: 
9643912272