شب روز اول و صبح روز هفتم

کارگران نقاش پس از پایان نقاشی اتاقهای ساختمان باغ، در کنار یک استخر قدیمی، قلم‌موهای خود را شستند. رنگ سفید قلم موها به آب استخر ریخت و یکی از ماهیان را سفید رنگ کرد، به همین ترتیب روز دیگر ماهی دیگری به رنگ آبی و روز سوم ماهی دیگری به رنگ دیگر آغشته شد. این رنگهای گوناگون ماهیان را از هم جدا کرد و آنها از هم فاصله گرفتن. اما آنگاه که باران بارید و همة رنگها را شست و با خود برد، ماهیان بی‌رنگ همگی به هم پیوستند و...

گروه سنی: 
موضوع کتاب: 
سال تولید: 
نویسنده: 
قیمت: 
11,500ریال
تصویرگر: 
محمدرضا لواسانی
طراح گرافیک: 
شیده زوین
قطع کتاب: 
26×21 سانتی متر
تاريخ چاپ اول: 
1385
شمارگان چاپ: 
3000 نسخه
تعداد صفحات: 
32 صفحه
شماره ديوئي: 
ش 284 الف 62 / 3 فا 8
فراکد: 
شابک: 
964391111x