راهنماي نگارش فيلم‌نامه سينمايي انيميشن (نقشه راه نويسنده)

نقص شايع و ضعف فراگير در سينماي ايران تهي بودن فيلم‌نامه‌ها از ايده‌هاي نو، و حركت فيلم‌نامه نويسان در دايره بسته موضوع‌هاي محدود است. به رغم شيفتگي نسبت به ايده‌هاي بصري و بي‌توجهي به تجربه‌اندوزي در امور تكنيكي، با تغیير نگرش در توليد فيلم‌نامه‌هاي پويانمايي و تمايز نهادن ميان مرحله توليد فيلم نامه و مرحله توليد ايده‌هاي نو مي‌توان نقص و ضعف موجود در اين حوزه را چاره كرد.
كتاب حاضر دربر گيرنده تكنيك‌هاي عملي لازم براي توليد فيلم‌نامه‌هاي پويانمايي است. اين كتاب شما را راهنمايي مي‌كند تا گام به گام با فرايند رسيدن به چنين هدفي آشنا شده و بتوانيد در پايان بر پايه دانسته‌هايتان فيلم نامه سينمايي بنويسيد.

موضوع کتاب: 
سال تولید: 
نویسنده: 
قیمت: 
50,000ریال
مترجم: 
شقايق قندهاري
صفحه آرا: 
شيده زوين
قطع کتاب: 
1387
تاريخ چاپ اول: 
5000 نسخه
شمارگان چاپ: 
300 صفحه
تعداد صفحات: 
978-964-391-417-2
فراکد: 
شابک: 
ر384و06679142/808