دانستنیهای اسلامي براي نوجوانان 2

اين دانشنامه با هدف پاسخگويي آسان و مختصر به بسياري از پرسش‌هاي ديني نوجوانان فراهم آمده است. دانش و فرهنگ بشراندك‌اندك فراهم مي‌آيد و دستاوردهاي علمي او همواره بيشتر و گسترده‌تر مي‌گردد. بنابراين، همه آنچه را كه امروز شايد بتوان در كتابي بزرگ گرد آورد، فردا در مجموعه‌هاي گسترده نيز نمي‌توان جا داد. چنين است كه همۀ دانشنامه‌ها و فرهنگ‌نامه‌ها در همۀ زبان‌ها پيوسته تجديد چاپ شده و يافته‌هاي تازه‌تر به آنها افزوده مي‌شود.
روشن است كه در يك دانشنامه نمي‌توان درباره هيچ موضوعي همه دانش موجود را مطرح ساخت، بويژه اگر گستره مخاطبان محدود به نوجوانان باشد. با اين حال، آنچه در اين مجموعه آمده حاصل تلاش‌هاي فراوان است، اميد به آنكه پاسخگوی بسياري از پرسش‌هاي ديني نوجوانان باشد و آنان را سرآغازي باشد تا آسان و استوار به فرداهاي دانش گام بگذارند.

گروه سنی: 
موضوع کتاب: 
سال تولید: 
قیمت: 
400,000ریال
سرپرست: 
سید مهدی شجاعی
دبیر: 
مهدی پور رضائیان
مشاور: 
سید مجتبی حسینی
صفحه آرا: 
علي خوش‌جام
قطع کتاب: 
29×22 سانتی متر
تاريخ چاپ اول: 
1387
شمارگان چاپ: 
5000 نسخه
تعداد صفحات: 
488 صفحه
شابک دوره ای: 
978-964-391-300-7
شماره ديوئي: 
665 ف 03 / 297
فراکد: 
شابک: 
9789643913922