اعترافات غلامان (داستان دوران ولایتعهدی امام رضا(ع))

ما سی غلامیم که آن چه را در آن سه سال بر ما رفت مرور می کنیم آن را به خود بازمی گوییم تا دریابیم شقی هستیم یا آمرزیده. می خواهیم دریابیم دستمان به خون پسر رسول خدا آلوده است یا خیر. هرکدام از ما آن چه را دیده به دیگران بازمی گوید. شما هم بشنوید و بر ما قضاوت کنید.

گروه سنی: 
سال تولید: 
قیمت: 
23,000ریال
ویراستار: 
مینو کریم زاده
ناظر هنری: 
کوروش پارسانژاد
طراح جلد: 
علیرضا گلدوزیان
صفحه آرا: 
مهشید مهاجر
قطع کتاب: 
16.5×18.5 سانتی متر
تاريخ چاپ اول: 
1387
شمارگان چاپ: 
15000 نسخه
تعداد صفحات: 
120 صفحه
شماره ديوئي: 
ش 226 الف 957 / 297
فراکد: 
شابک: 
9789643914370