تنبل پهلوان

قهرمان قصه ما حسنی بود. حسنی گنده و چاق، سرو چمن، غنچه دهن، گل پیراهن خوش قلب و خوب و مهربون، شیرین زبون، اما فقط یه عیب داشت. چه عیبی؟ حسنی قصه ما تنبل و بیعار بود. پرخور و بیکار بود. اما یه روز ...

موضوع کتاب: 
سال تولید: 
نویسنده: 
قیمت: 
15,000ریال
تصویرگر: 
محمود مختاری
ویراستار: 
علی خاکبازان
ناظر هنری: 
کوروش پارسانژاد
صفحه آرا: 
مهشید مهاجر
قطع کتاب: 
16.5×23.5 سانتی متر
تاريخ چاپ اول: 
1387
شمارگان چاپ: 
6000 نسخه
تعداد صفحات: 
52 صفحه
شماره ديوئي: 
ت 641 ش 62 / 2 فا 8
فراکد: 
شابک: 
4400391964978