هی با من دوست می شوی؟( کتاب الکترونیک، فارسی و انگلیسی)

کفشدوزک خیلی دلش می خواست با عنکبوت دوست شود. چون عنکبوت یک تاب قشنگ داشت. کفشدوزک دلش می خواست تاب بازی کند اما نمی دانست که ...

گروه سنی: 
موضوع کتاب: 
سال تولید: 
قیمت: 
25,000ریال
طراح و کارگردان: 
پری ناز شجره
تصویرگر: 
ندا عظیمی
تاريخ تولید اول: 
1387
فراکد: 
شابک: