دیگرخوانی های ناگزیر(رویکردهای نقد و نظریه ادبیات کودک)

مجموعه حاضر در گردهم آوردن مقالات کلیدی موثر در رشد نظریه ادبیات کودک، کاری اصیل و بی همتاست. این مجموعه برخی از دستاوردهای رفیع را در رشته ای به نمایش می گذارد که با وجود مخالفتهای آشکار و نهانی که هم از درون و هم از بیرون قلمرو ادبیات کودک صورت می گیرد، راه کمال پیموده است.

موضوع کتاب: 
سال تولید: 
قیمت: 
100,000ریال
مقدمه: 
پروفسور پیتر هانت
ویراستار: 
سیامک گلشیری
ناظر هنری: 
ابوالفضل همتی آهویی
طراح جلد: 
بهزاد غریب پور
صفحه آرا: 
فرزانه شهپرست
قطع کتاب: 
22×16 سانتی متر
تاريخ چاپ اول: 
1387
شمارگان چاپ: 
3000 نسخه
تعداد صفحات: 
736 صفحه
شماره ديوئي: 
د 548 خ 068 / 808
فراکد: 
شابک: 
9108391964978